فتوای بی شرمانه دیگری در باره "جهاد نکاح"

1392/06/06
فتوای زنای با محارم از سوی شیخ وهابی
ناصر العمر
، شیخ وهابی که پیش گفته بود زنان شیعه را به اسارت ببرید و در میان رزمندگان به صورت عادلانه تقسیم کنید فتوای جهاد نکاح تروریست های سوری با خواهران خود را صادر کرد.


ناصر العمر شیخ بهایی مسلک ، بی غیرت و منحرف وهابی
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید