سربازان آرمان‌های بلند انسانی‌

1393/09/15

حافظ اسد فرزند ۱۱ ساله بشار: سربازان آمریکایی مشتی بزدل هستند

1392/06/08
نیویورک تایمز در اظهاراتی که آن را به حافظ اسد فرزند بشار اسد رئیس جمهوری در شبکه اجتماعی فیس بوک منسوب کرده از مخالفت حافظ اسد با تهاجم نظامی به سوریه خبر داده است.


فرزند بشار اسد ارتش آمریکا را گروهی بزدل که ادوات پیشرفته نظامی عالی در اختیار دارند توصیف کرد.

این اظهارات حافظ اسد در شبکه اجتماعی فیس بوکی که نیویورک تایمز آن را منتشر کرده با واکنش و توجه خانواده و دوستان بشار اسد و برخی مسئولان نظام سوریه و نیز مردم سوریه روبرو شده است.


http://www.tasnimnews.com/Home/Single/128993