عکس/ صفحه اول روزنامه‌های صبح روز شنبه مورخ 92/10/14

1392/10/14

عکس/صفحه اول روزنامه های کشور روز شنبه مورخ 92/10/14 به ترتیب ذیل می باشد.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عکس/ صفحه اول روزنامه‌های صبح روز شنبه مورخ 92/08/04

1392/08/04

عکس/صفحه اول روزنامه های کشور روز شنبه مورخ 92/08/04 به ترتیب ذیل می باشد.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عکس/ صفحه اول روزنامه‌های صبح روز شنبه مورخ 92/07/06

1392/07/06

عکس/صفحه اول روزنامه های کشور روز شنبه مورخ 92/07/06 به ترتیب ذیل می باشد.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عکس/ صفحه اول روزنامه‌های صبح روز شنبه مورخ 92/05/05

1392/05/05

عکس/صفحه اول روزنامه های کشور روز شنبه مورخ 92/05/5 به ترتیب ذیل می باشد.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شنبه پس از انتخابات

1392/03/24
همواره باید شنبه‌ی پس‌از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم،‌ از هرگونه رفتار و گفتار تحریک‌آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند. ۱۳۸۸/۳/۲۳


http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=22926


برچسب‌ها: شنبه، پس از انتخابات

عکس/ صفحه اول روزنامه‌های صبح روز شنبه مورخ 92/03/18

1392/03/18

عکس/صفحه اول روزنامه های کشور روز شنبه مورخ 92/03/18 به ترتیب ذیل می باشد.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید