اگر در انتخابات تقلب اتفاق نیفتاده چرا عذرخواهی نمی کنند

1392/05/07

امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی


در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید