عکس/ صفحه اول روزنامه‌های صبح روز پنج شنبه مورخ 92/09/07

1392/09/06

عکس/صفحه اول روزنامه های کشور روز چهارشنبه مورخ 92/09/13 به ترتیب ذیل می باشد.برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید