هجوم نافرجام سلفیون مصر به برادر «شهید شیخ حسن شحاته»

1392/05/20
صبح دیروز جمعه، سه تن از شیوخ سلفی در روستای "هربیط" از بخش "ابو کبیر" استان شرقیه مصر به همراه حدود 400 نفر از روستاییان به منزل «شیخ اسماعیل شحاته» برادر شهید شیخ حسن شحاته هجوم آورده و خواستار ترک روستا از سوی او و خانواده اش شدند.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید